Pääkaupunkiseudulla toimiva Vaihtolavacom Oy tarjoaa ympäristöosaamista laajalla skaalalla vaihtolavoista jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviin asiantuntijapalveluihin.

Valtaosa Vaihtolavacomin käsittelemistä materiaalivirroista tulee uudisrakennustyömailta, saneerauskohteista tai purettavista kiinteistöistä. Vaihtolavacom toimittaa ja noutaa kohteeseen sopivat keräysvälineet. Tämän jälkeen hoidetaan käsittely ja kuljetus. Materiaalit toimitetaan mahdollisimman suurelta osin hyötykäyttöön, ja vaaralliset materiaalit käsitellään asianmukaisesti. 

“Huolehdimme koko palveluketjusta siinä vaiheessa kun rakennusmateriaali on muuttunut jätteeksi asiakkaillemme”, Vaihtolavacomin toimitusjohtaja Satu-Maria Jauhiainen kertoo.

Rakennusperäisen jätteen kierrätysaste on kasvussa. Kierrätyksen tehostumista sekä regulaation osalta että asiakkaiden aloitteesta vauhdittaa se, että kierrättäminen on tehokas tapa vähentää myös ilmastopäästöjä.

Kierrätyksen kehityksen ajurina toimii tehostuva raportointi ja viestintä. Mitä kattavammin yritykset voivat kertoa omista ilmastoteoistaan, sitä suuremmaksi kasvaa kilpailuetu markkinoilla. Jauhiaisen mukaan ympäristöjalanjäljen seuranta ja kaventaminen on nopeasti kasvava trendi, jolle on vahva kysyntä. 

“Vaihtolavacomin ympäristöpalveluihin kuuluu myös aina kattava raportointi ja siirtoasiakirjat, joista käy ilmi jätteiden hyötykäyttöaste. Tätä kautta asiakkaamme voivat helpommin seurata toimintansa ympäristöjalanjälkeä ja kertoa siitä eteenpäin.”

Vaihtolavacom helpottaa kierrätyksen seurantaa edelleen uudella verkkopalvelulla, jossa asiakkaat voivat seurata jätteiden hyötykäyttöastetta omatoimisesti.

“Palvelun kautta asiakkaat näkevät kuinka paljon ja minne jätemateriaaleja on toimitettu sekä millainen vaikutus sekä euromääräisesti että hiilijalanjäljen kannalta kierrätyksellä on. Kattava seuranta auttaa tekemään paremmin arvopohjaisia päätöksiä ja myös säästämään kustannuksissa. Mitä parempi lajittelu, sitä pienempi jätelasku.” 

Ympäristöpalveluissa on eroja

Jauhiainen katsoo, että ympäristöhuoltoalalla kilpailuetu syntyy yhä useammin siitä, millainen ilmastojalanjälki itse kierrätyspalveluiden tuottamisesta syntyy.

“Uusin kalusto ja tarkkaan optimoitu logistiikka ovat hyvin tärkeässä roolissa, kun ympäristöpalveluita tuotetaan ympäristöä vähemmän kuormittaen mutta taloudellisesti tehokkaalla tavalla.”

Osana ympäristöstrategiaansa Vaihtolavacom ottaa käyttöön Neste MY uusiutuvan dieselin Helsingin keskustaan suuntautuvissa ajoissaan. Neste MY valmistetaan sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Neste MY uusiutuvan dieselin avulla kuljetusten hiilijalanjälki pienenee keskimäärin 90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. Myös lähipäästöt vanhemmassa kalustossa ovat Neste MY:llä tavanomaisia dieseleitä pienemmät. 

“Vähäpäästöisen uusiutuvan polttoaineen käyttö on varmasti yksi merkittävimmistä askeleista, joilla koko palveluketjun tuottamisen hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa.“

Neste MY uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää kaikissa dieselmoottoreissa.

“Neste MY:ssä tärkeää on tuntuvien päästövähennysten lisäksi se, että sen käyttäminen ei vaadi meiltä minkäänlaisia investointeja kalustoon. Tästä syystä tulevaisuudessa mahdollista olisi tankata Neste MY:tä myös siirrettäviin materiaalinkäsittelykoneisiin”, Jauhiainen pohtii.

Vaihtolavacom Oy toiminta-alue