Vaihtolavacom Oy:ssä toteutettiin vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla asiakastyytyväisyystutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin taloyhtiö-, yksityis- ja yritysasiakkaiden odotuksia Vaihtolavacom Oy:stä yhteistyökumppanina. Lisäksi selvitettiin asiakaskokemusta palveluittain ja osa-alueittain, Vaihtolavacom Oy:n vahvuuksia ja kilpailuetua sekä palvelutarjonnan kehityskohteita. Tutkimuksen toteutti Balentor Oy.

Nyt asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Tutkimustulosten perusteella ollaan oikealla tiellä. Suosittelijoiden määrä oli kasvanut edellisestä vuodesta merkittävästi. Vuoden 2023 NPS-luku oli huikeat 79! NPS on lyhennys sanoista Net Promoter Score ja se on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari.

Vaihtolavacom Oy:n asiakkaiden mukaan palvelu on nopeaa, luotettavaa, hyvin saatavilla ja toimitetaan sovitun mukaisesti. Lisäksi saimme palautetta erinomaisesta asiakaspalvelusta. Kehityskohteiksi asiakkaat mainitsivat palvelutarjonnan tunnettavuuden kehittämisen sekä hinnoittelun selkeyden.

Vuosi 2024 on alkanut vauhdikkaasti lumitöiden parissa. Lumitöiden lisäksi työpöydälle on otettu asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella tunnistetut kehityskohteet. Ensisijaisena tavoitteena on säilyttää hyväksi tunnistetut toimintatavat ja olla jatkossa entistä monipuolisempi kumppani ympäristö- ja jätehuollon toimialalla.