Ronald McDonald Lastentalosäätiön toiminnanjohtaja Johanna Huhtariihi lähestyi meitä yhteistyöehdotuksella syyskuussa 2020, kertoo Vaihtolavacom Oy:n EHSQ- ja hallintojohtaja Satu-Maria Jauhiainen. Taloilla oli ajankohtaista toteuttaa maalausurakka, jota varten pihalla oli tarve leikata pensaita maalauksen mahdollistamiseksi. Johanna tiedusteli, olisiko Vaihtolavacom Oy:llä kiinnostusta lähteä mukaan talkoisiin Pro bono -periaatteella ja toimittaa talkookohteeseen talkoolavat viherjätteille ja risuille. 

Vaihtolavacom Oy on jo useampien vuosien ajan osallistunut erilaisiin Pro bono -hankkeisiin. Näin ollen myös Ronald McDonald Lastentalosäätiön hankkeeseen mukaan lähteminen tuntui varsin luontevalta, Jauhiainen toteaa. Ensisijaisena hankkeeseen mukaan lähtemisen valintakriteerinä oli tietysti Ronald McDonald Lastentalosäätiön tekemä korvaamaton työ vakavasti sairaiden lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Työ on erityisen tärkeää yksilötasolla, mutta työllä on myös suurempi yhteiskunnallinen merkitys. Yhteistyöllä saadaan pienistä puroista isompia virtoja ja samalla mahdollistetaan hankkeita, jotka eivät olisi muutoin mahdollisia. Toinen seikka, mikä teki Ronald McDonald Lastentalosäätiön kohteesta erityisen kiintoisan yhteistyöhankkeen, oli säätiön toimintamalli. Toimintamallissa kaikki lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä perheiden hyväksi. Meille Vaihtolavacom Oy:ssä on erityisen tärkeää tietää, että lahjoitukset todella käytetään siihen tarkoitukseen kuin ne ovat kerätty, Jauhiainen kertoo. 

Vaihtolavacom Oy:n ja Ronald McDonald Lastentalosäätiön yhteistyö on jatkunut jo neljättä vuotta erilaisten ja eri kokoisten projektien muodossa. Tänä vuonna taloille toimitettiin perinteiset talkoolavat pihatalkoiden järjestämiseksi. Risut ja haravointijätteet kerättiin vihreisiin ja oransseihin talkoolavoihin ja toimitettiin hyödynnettäväksi. 

Ronald McDonald Lastentalosäätiö logo