Vaihtolavacom Oy toteutti asiakastyytyväisyystutkimuksen vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää vahvuudet, kehityskohteet sekä asiakkaiden tärkeimmät odotukset Vaihtolavacom Oy:lle palveluntarjoajana. Tutkimuksen toteutti Balentor Oy. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin yritys-, yksityis- ja taloyhtiöasiakkaille. 

Kyselyn perusteella saatu palaute ja arviot palveluista olivat erinomaisia. Yleinen suositteluhalukkuus oli 59 (NPS), tyytyväisyys palveluihin 4,4/5 ja tyytyväisyys yhteistyöhön 4,5/5. Vastauksissa korostui, että asiakkaamme arvostavat erityisesti asiakaslähtöistä ja laadukasta palvelua. Vahvuutemme palveluissamme ovat nopea saatavuus, luotettavuus ja täsmällisyys. Näiden palvelun tuotannon kulmakivien arvioitiin toteutuvan kaikissa palveluissamme: ympäristöpalveluissa, vaihtolavapalveluissa, suursäkkipalveluissa, nostopalveluissa sekä talvikunnossapidon töissä. Kyselyn perusteella kehityskohteiksi nousivat palvelutarjonnan tunnettavuuden lisääminen, palvelun tarjonnan laajentaminen ja selkeyttäminen viestinnän osalta.

Voidaan siis todeta, että palvelun tuotannon osalta jatketaan valitulla tiellä – pyritään jatkossakin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi otetaan koppia kehityskohteiksi tunnistetuista asioista. Eli viestitään entistä paremmin olemassaolostamme ja palveluistamme sekä mietitään, millä tavoin voidaan olla tulevaisuudessa entistä monipuolisempi ja innovatiivisempi yhteistyökumppani asiakkaillemme. Tehdään yhdessä se mahdolliseksi!