Sähköisen raportoinnin tarkoituksena on palvella Vaihtolavacom Oy:n asiakkaita siten, että he voivat seurata toimintaansa työmaalla tarkasti ja reaaliaikaisesti. Kun tiedetään, mitä työmaalla tapahtuu, on helpompi vaikuttaa lopputulokseen. Tämä sama ideologia pätee myös hiilijalanjäljen seurantaan. Kun tiedät, voit vaikuttaa ja pienentää sekä tarvittaessa hyvittää!

Vuoden 2020 alussa Vaihtolavacom Oy:n sähköiseen asiakasraportointijärjestelmään saatiin uusi ominaisuus, kun muodostuneen hiilijalanjäljen seurantaraportointi otettiin käyttöön. Uuden ominaisuuden julkaisemisen yhteydessä todettiin, että laskentamalli tulee saada sellaiseksi, että toiminnan muutokset ja vaikutukset ovat mahdollista saada näkyviin tämän työkalun avulla. Näin ollen päätettiin, että kehitystyötä jatketaan hiilijalanjäljen laskenta- ja raportointimallin osalta. Tämän raportointijärjestelmän kehitystyötä jatkettiin näihin päiviin saakka ja nyt meillä on ilo vihdoin esitellä hiilijalanjäljen seurannan versio 2. Tässä uudessa seurantamallissa kaikki muu on uutta, paitsi aihe! Uudessa seurantamallissa hiilijalanjäljen laskentamallin lähtötietoina on käytetty Vaihtolavacom Oy:n toiminnasta lähtöisin olevia numeerisia arvoja, kalusto- ja käsittelytietoja sekä toimintatapoja. Lisäksi laskentamalli huomioi jätejakeiden jatkokäsittelypaikat sekä loppukäsittelyn tai varsinaisen hyödyntämisen.

Raportoinnin osalta suurin kehitysaskel on se, että raportointityökalu näyttää toteutuneen hiilijalanjäljen kuukausi-, työmaa – ja jätejaekohtaisesti. Toteumaa voit tarkastella diagramminäkymästä tai taulukkomuodossa. Voit tarkastella yrityksen kaikkia kohteita tai yhtä yksittäistä kohdetta. Lisäksi raportit ovat saatavilla kätevästi eri tiedostomuodoissa. Ja kuten tähänkin saakka, palvelun käyttö on täysin veloitukseton Vaihtolavacom Oy:n asiakkaille!