Maailman ympäristöpäivää vietetään viides kesäkuuta. Maailman ympäristöpäivää on vietetty jo vuodesta 1972 lähtien, kun YK:n yleiskokous julisti kyseisen päivän maailman ympäristöpäiväksi. Maailman ympäristöpäivän tarkoituksena on rohkaista ihmisiä ympäristöä suojeleviin toimenpiteisiin, herättää keskustelua ympäristön merkityksestä sekä kannustaa ihmisiä arvioimaan omia luontoon liittyviä asenteitaan.

Ympäristöpäivän teema vaihtuu vuosittain ja vuoden 2021 maailman ympäristöpäivän teema on ekosysteemin palauttaminen luonnontilaan. Ympäristöpäivän teemalla halutaan nostaa esille, että emme voi kääntää aikaa taaksepäin, mutta voimme toimia siten, että luonnolla mahdollisuus ennallistua ja palata luonnontilaan.

Jäte- ja ympäristöhuollon näkökulmasta ajatellen luonnonsuojelua ja luonnontilan ennallistamista tukevia toimenpiteitä ovat jätteiden määrän vähentäminen, kierrätyksen kehittäminen sekä materiaalien hyötykäytön edistäminen. Kun jätteiden määrää vähennetään, vähennetään tarvetta uuden materiaalin käyttöönotolle sekä jätteiden käsittelylle. Myös kierrätyksen kehittäminen sekä materiaalien hyötykäytön edistäminen vähentää uusien luonnonvarojen käytön tarvetta. Uusien materiaalien käytön vähentyessä ja jätteiden käsittelytarpeen pienentyessä, pienenee tarve resurssien käytölle. Kun resurssien käyttö pienenee, pienenee suoraan ja välillisesti luonnon muokkauksen ja käyttöönoton tarve. Luonnon muokkauksen tarpeen pieneneminen ja käyttöönoton vähentyminen, mahdollistaa ympäristön säilyttämisen luonnontilassa ja parhaimmillaan jopa jo muokatun ympäristön ennallistamisen takaisin luonnontilaan.

Vaihtolavacom Oy pyrkii omalta osalta vaikuttamaan näihin välillisiin toimiin, jolla luonnonsuojelua ja ympäristön luonnontilaisuutta voidaan edistää. Vaihtolavacom Oy tarjoaa asiakkailleen tehokkaita kierrätysratkaisuja ja pyrkii toimimaan palveluntuotannossa siten, että se tukee kestävää kehitystä.

Maailman ympäristöpäivästä voit lukea enemmän osoitteesta https://www.worldenvironmentday.global/