Kansainvälistä kierrätyspäivää vietetään tänään 18. maaliskuuta. Kansainvälisen kierrätyspäivän tarkoituksena on muistuttaa siitä, että maapallo ei tule kestämään nykyisiä kulutustottumuksiamme. Maapallon luonnonvarat kuluvat kiihtyvällä nopeudella, ja toisaalta merkittävät määrät hyödyntämiskelpoista materiaalia poistuu käytöstä jätteen muodossa. Kansanvälisesti on tunnistettu, että yhtenä merkittävänä keinona ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on materiaalitehokkuuden lisääminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätteen määrää tulee vähentää ja materiaalia tulee uudelleenkäyttää sekä kierrättää mahdollisimman tehokkaasti.

Vaihtolavacom Oy pyrkii omalta osaltaan edistämään materiaalitehokkuutta ja torjumaan ilmastonmuutosta. Materiaalitehokkuutta edistetään lajittelun ohjeistuksella, tehokkaiden keräys- ja lajitteluratkaisujen tarjoamisella sekä tehokkaalla esilajittelulla omilla siirtokuormausasemilla. Ilmastonmuutosta torjutaan minimoimalla jätejakeiden kuljetusmatka, ylläpitämällä kalustoa mahdollisimman modernina ja tarkoituksenmukaisena sekä käyttämällä kalustossa osittain uusiutuvia polttoaineita. Lisäksi Vaihtolavacom Oy tarjoaa asiakkailleen veloituksettoman sähköisen asiakasraportointijärjestelmän, jonka avulla asiakas voi seurata jätteiden keräämisen toteumaa sekä siitä muodostuvaa hiilijalanjälkeä. Järjestelmä mahdollistaa myös kohdekohtaisen hiilijalanjäljen hyvitysmahdollisuuden suomalaisiin metsäistutuskohteisiin. Asiakasraportoinnin ideana on, että toiminnan kehittäminen on huomattavasti helpompaa, kun tiedetään reaaliaikaisesti, mitä kohteessa tapahtuu.

Vaihtolavacom Oy hyödyntää järjestelmää myös oman toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä.