Vaihtolavacom Oy:n täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Kuudessakymmenessä vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon kaikenlaista. Yritys on kasvanut ja liiketoiminnan painopiste on siirtynyt, kuljettamisesta ja maanrakentamisesta, ympäristö- ja jätehuoltopalveluihin. Kasvun ja liiketoiminnan painopisteen muuttumisen myötä on henkilö- ja kalustomäärä kasvanut. Kasvu on mahdollistanut myös monipuolisen kaluston hankinnan ja palveluiden kehittämisen. Sähköisen tiedonsiirron ja digitalisaation merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa on tunnistettu ja vuonna 2017 aloitettu määrätietoinen työ sähköisten palveluiden kehityksessä jatkuu edelleen.

Vastuullisuus, luonnonvarojen riittävyys ja toiminnan ympäristövaikutusten hallinta, kiertotalouteen perustuva liiketoiminta ovat olleet kasvavina trendeinä viime vuosien ajan. Vaihtolavacom Oy:ssä on lähdetty kehittämään liiketoimintaa siten, että liiketoiminnan ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet ja yritys huolehtisi omalta osaltaan vastuullisuuden toteutumisesta ja luonnonvarojen riittävyyteen ylläpitämisestä. Merkittävimmät vaikutusmahdollisuudet näiden tavoitteiden toteuttamisessa ovat jätteiden käsittelyn kehittäminen jätehierarkian mukaisesti, kuljetusmatkojen optimointi, polttoaineen kulutuksen minimointi sekä päästöjen minimointi. Asiantuntijapalveluidemme avulla voimme olla kumppanina näiden asioiden kehittämisessä myös asiakkaidemme liiketoiminnassa.

Kuten todettu, maailma muuttuu ja Vaihtolavacom Oy myös osaltaan sen mukana. Se, mitä on onnistuttu säilyttämään ja tullaan tekemään kaikkemme sen säilyttämisen eteen myös tulevaisuudessa, on palvelun laatu ja asiakaslähtöisyys. Se tulee olemaan arvokasta, oli maailma millainen tahansa.