Vaihtolavacom Oy:n toteutunut rakennusjätteen hyötykäyttöjakauma vuonna 2018. Jakaumassa on eritelty materiaalihyötykäyttö, hyötykäyttö maanrakentamisessa, energiahyötykäyttö sekä hyötykäyttökelvottomien rakennusjätteiden loppusijoitus. Jakauman luvut perustuvat Vaihtolavacom Oy:n yhteistyökumppaneiden ilmoittamiin materiaalijakaumalukuihin.